Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tôi yêu Bình Dương”
Số hiệu: 293 - KH/TĐTN - TG
Ngày ban hành: 10/09/2020
File đính kèm: KH-293---To-chuc-cuộc-video-Kỷ-niệm-75-năm-ngày-quốc-khanh,-chao-mung-ĐH-Đảng.docx