Điều lệ Đội

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

 
Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.
Các tin đã đưa
Liên Kết
05134322

BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Phạm Duy Trang (Trưởng Ban) Trần Thị Diễm Trinh (Phó Ban) Lê Tuấn Anh (Phó Ban)