Hướng dẫn tăng cường việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2015
Số hiệu: 102 - HD/TĐTN-BTG
Ngày ban hành: 27/07/2015
File đính kèm: HD-tang-cuong-6-BH-LLCT.doc

 Trân trọng giới thiệu bộ công cụ 6 bài Lý luận chính trị trong Đoàn gồm các slide giảng dạy và các video clip về 6 bài Lý luận chính trị.

06 tập phim

Click để xem Bài giảng số 01

Click để xem Bài giảng số 02

Click để xem Bài giảng số 03

Click để xem Bài giảng số 04

Click để xem Bài giảng số 05

Click để xem Bài giảng số 06

 

* Bộ Slide: Tải tại ĐÂY

 

* Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) TẠI ĐÂY