KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước”
Số hiệu: 41-KHPH/TĐTN-HVHNT
Ngày ban hành: 11/11/2020
File đính kèm: KH-phoi-hop-Hoi-VHNT.pdf